به محض شروع بحران در آغاز سال 97، خیلی ها به فکر افتادند تا راه های برون رفت از بحران را یاد گرفته و به دیگران هم آموزش دهند. شاید بهترین حرکت در این زمینه را بشود پروژه نیلوفر مرداب عنوان کرد. این پروژه در واقع مصاحبه با موفقترین های ایران و آشنا شدن با طرز فکر و روش عملکردی ایشان است. به جرات می گویم که دنبال کردن این پروژه که با همت جناب آقای محمد پیام بهرام پور ایجاد شده، می تواند نقطه عطفی در زندگی شغلی شما باشد. این پروژه رایگان است و قرار است تا زمانی که اوضاع اقتصادی بدین گونه است، رایگان بماند.

برای دریافت فایل های پروژه نیلوفر مرداب، اینجا را کلیک کنید