اجازه بدید این مطلب را با یک مثال واقعی شروع کنم:
صاحبخانه:
اجاره این خونه ای که شما نشستید، خرج و مخارج مادرم میشه و مادرم چون در منطقه …. خودش اجاره نشینه، هزینه هایش بالاست. لذا اجاره امسالتان ….. خواهد بود.
مستاجر:
والا ما اجاره خونه شما رو از اجاره مغازه مان در شهر …. میدیم و دیگه بیشتر از این نمیتونیم ازمستاجرمان بگیریم.
اگر به مکالمه (مذاکره) بالا دقت کنید، هر دو طرف مذاکره، دلایلی بسیار بی خود و بی ربطی برای موضوع هزینه اجاره بها می آورند. ممکن است مادر صاحبخان بخواهد در لاکچری ترین نقطه تهران زندگی کند، این دلیلی بر افزایش اجاره بها برای مستاجر نیست. از آن طرف هم مستاجر، ممکن است اجاره بها را از هر طریقی بدست بیاورد و ارزان بودن اجاره بها مغازه اش در فلان شهر، دلیلی نمیشود که بخواهد برای موضوع اجاره منزل مطرح کند. در حالی که می بایست طرفین مذاکره، درباره ارزش واقعی منزل مذاکره میکردند.
از این دست مذاکرات در زندگی روزمره ما زیاد اتفاق می افتد و گاهاً ساعت ها هم بر سرش بحث و گفتگو میشود.
لطفاً به نکات زیر دقت کنید:
اگر طرف مقابل شما، برای گرفتن امتیاز به این دست دلایل متوسل شد، شما هم متقابلاً می توانید هوشمندانه دلایل بی خود اما در عین حال مجاب کننده بیاورید. منطورم از مجاب کننده این است که طرف مقابل شما، وضعیت شما را درک کند و شما را در موقعیتی ببیند که انگار چاره دیگری ندارید.
اشاره مستقیم به بی خود بودن دلایل طرف مقابل در مذاکره، زمانی پیشنهاد میشود که اولاً روابط بلند مدت و دوستی ها مد نظر نباشد و ثانیاً زمان کافی برای کش دادن جلسه مذاکره (تلفنی/حضوری) وجود نداشته باشد و ترجیح بر این باشد که مسیر مذاکره، هر چه زودتر به مسیر صحیحش بازگردد.